ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GİRİŞİMCİ VE İŞLETME OLABİLMEK İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ


Abstract views: 43 / PDF downloads: 24

Yazarlar

  • Fatih Mehmet CEYHAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye
  • Mahmut YARDIMCIOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Fakültesi, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.44

Anahtar Kelimeler:

Girişimci, Girişimcilik İklimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası Girişim

Özet

Girişimcilik kavramı birçok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ağırlıklı olarak ele alınarak bu kavram açıklanmaya çalışılmıştır. Birçok yazar girişimciliği, küçük işletme kurulması ve bunların yönetilmesi ile özdeşleştirmiştir. Girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirerek değer yaratma ve toplumsal kalkınmaya yardımcı olma şeklinde özetlenebilir. Başarılı girişimciler her yaştan, her gelir seviyesinden, her ırktan ve her cinsiyetten olabilir. Bununla birlikte girişimcilerin, eğitim ve deneyim durumları farklılık gösterebilir. Ancak bazı araştırmalar, başarılı bir girişimci olmak için yaratıcılık, kendini adama, kararlılık, esneklik, liderlik, tutku ve kendine güven gibi bazı temel kişisel özelliklerin mevcut olması gerektiğini söylemektedir. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır. Bunlar; yenilikçi ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Tüm bu bileşenler değer yaratımı açısından son derece önemlidir. Girişimcilik ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacını taşır. Bu anlamda girişimcilik, kaynakların kontrol edilip edilememesinden bağımsız olarak, fırsatların yaratılması ve takip edilmesine dönük bir süreçtir. Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bu nedenle özellikle modern girişimcinin işlevleri farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu işlevler, üretimi organize etme ve sağlama, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam yaratma, yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma, sermaye birikimi sağlama olarak ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

CEYHAN, F. M., & YARDIMCIOĞLU, M. (2017). ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GİRİŞİMCİ VE İŞLETME OLABİLMEK İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 165–172. https://doi.org/10.26450/jshsr.44

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri