İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU


Abstract views: 24 / PDF downloads: 17

Yazarlar

  • Ali ANTEPLİ Bayburt Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Bayburt/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.46

Anahtar Kelimeler:

İç Kontrol, Risk, Risk Değerlemesi

Özet

Hızla gelişen teknoloji ve artan rekabetin olumsuz etkileri, işletmelerin faaliyetlerinin aksamasına, performanslarının ve karlılıklarının düşmesine neden olmakta, bu durum işletmeleri istenmeyen olası hile ve hatalara sürüklemektedir. İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığını sürdürebilmek için “kontrol” fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır. İç kontrol, yönetim ve kontrol fonksiyonlarının bir işlevidir. İşletme varlıklarının korunması, kayıpların önlenmesi, finansal raporların güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin etkinliğini arttırılması ve çalışanların yönetim politikalarına uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iç kontrol risk esaslı bir süreçtir. Risk, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma durumudur. Risk değerleme, bu durumları öngörerek önleyici çalışmaları kapsar. İç kontrolün bir parçası olan risk değerleme, işletmenin etkin ve amaçlarına ulaşmasında büyük önem arz etmektedir

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ANTEPLİ, A. (2017). İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 182–189. https://doi.org/10.26450/jshsr.46

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri