GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK ( ORTA DOĞU MESELESİ)


Abstract views: 103 / PDF downloads: 66

Yazarlar

  • Mehibe ŞAHBAZ Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genel Türk Tarihi, Adana/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.60

Anahtar Kelimeler:

Şark meselesi, Ortadoğu, Emperyalizm, Osmanlı, Jeopolitik

Özet

Ortadoğu’nun günümüzde en çok kabul gören tanımı, Arap ülkelerine (Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, Yemen, Umman, Irak, Libya, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Mısır) Türkiye, İran ve İsrail’in eklenmesiyle elde edilen bölgedir. Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasıdır da diyebiliriz. I. Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin yıkılması, Ortadoğu’da büyük bir otorite boşluğu doğurdu. Ne yazık ki harbin galipleri arzularını dizginleyemeyerek Ortadoğu’daki dengeleri gözetmemiş, yapay sınırlar çizerek yeni meselelerin temelini atmışlar ve bugün bu bölgeyi halen süren kargaşalığın içine itmişlerdir. Ortadoğu’daki aktör devletler, dün sömürgeci devletler olarak tanımlanırken, bugün emperyalist devletler olarak bölgede faaliyet göstermektedirler. Aktör devletlerin bölgeyle yakından ilgilenmelerinin temelinde yatan ana etken ekonomik çıkarlardır. Bölgede faaliyetlerini sürdüren aktör devletler çıkarlarına ulaşmak için demokrasi söylemleriyle hareket ederek bölgeyi tabir yerinde ise Babil Kulesine çevirmişlerdir. Dünyanın en karmaşık bölgesi olan Ortadoğu’da çıkarları olan emperyalist devletler bir zamanlar Balkanlarda uyguladıkları politikaları Ortadoğu da uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmamızda günümüz Ortadoğu Meselesini Tarihi seyir içinde değerlendirmeye çalışacağız.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHBAZ, M. (2017). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK ( ORTA DOĞU MESELESİ). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 381–387. https://doi.org/10.26450/jshsr.60