GEORGE ORWELL’IN HAYVAN ÇİFTLİĞİ İLE ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN SON ADA’SINDA TOTALİTERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI


Abstract views: 91 / PDF downloads: 25

Yazarlar

  • Fırat YILDIZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü. Van/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.58

Anahtar Kelimeler:

Ütopya, Distopya, Totaliterlik

Özet

Georger Orwell’ın eski Sovyet rejimine eleştirel göndermelerde bulunduğu Hayvan Çiftliği adlı eseri yirminci yüzyılın klasiklerinden biridir. Alegorik bir ders vermeyi amaçladığı bu romanında, şartların uygun hale geldiğinde bireyin ne denli değişebileceğini göstermeyi amaçlamıştır. Barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir çiftlik hayaliyle harekete geçen hayvanların en sonunda düştükleri trajik durumu gözler önüne serer. Küçük bir sınıfın egemenliği ele geçirerek çoğunluğu sömürdüğü sistemde beklenen refaha ulaşılamaz. Zülfü Livaneli’nin Son Ada adlı romanının Hayvan Çiftliği’ni anımsatan bir yapısı vardır. Anakaradan, teknolojiden uzak, yasemin kokuları yayılan ütopik bir adada barış ve huzur içinde yaşayan bir topluluğun hayatının nasıl değiştiği ele alınır. Adaya sonradan yerleşen ve adanın yönetimine el koyan başkanın adadaki insan yaşamı üstündeki yıkıcı etkisi trajik bir şekilde resmedilir. Bu çalışmanın amacı her iki roman arasında örtüşen noktaları karşılaştırmaktır

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, F. (2017). GEORGE ORWELL’IN HAYVAN ÇİFTLİĞİ İLE ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN SON ADA’SINDA TOTALİTERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 355–359. https://doi.org/10.26450/jshsr.58