FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Abstract views: 23 / PDF downloads: 16

Yazarlar

  • Gamze KIRILMAZKAYA Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Şanlıurfa /Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.65

Anahtar Kelimeler:

Fizik Laboratuvarı, Kaygı, Öğretmen adayı, Tutum

Özet

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 1. sınıf öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik kaygı düzeyleri ve tutumlarını keşfetmek, öğretmen adaylarının kaygı ve tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Fizik laboratuvarı uygulamalarında öğrenci kaygılarının en aza indirgenerek uygulamaların yürütülmesi için fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı durumlarının ortaya çıkarılması önemlidir. Bu anlamda bu çalışmanın fizik laboratuvarının daha verimli sürdürülmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 bahar döneminde Türkiye’nin güneydoğusundaki bir eğitim fakültesinin fen bilgisi öğretmenliği programı 1. sınıfında öğrenim gören 44 (29 kız, 15 erkek) öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Tanrıverdi ve Demirbaş (2012) tarafından geliştirilen “Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği” (FLYTÖ) ve Berber (2013) tarafından geliştirilen “Fizik Laboratuvarı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının genel olarak fizik laboratuvarına yönelik olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. Ancak öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik kaygı taşıdıkları bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının deney düzeneğini rahatlıkla kurmada, laboratuvar araç gereçlerini kullanmada ve grafikleri yorumlamada kaygı yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Elde edilen bulgular ışığında, fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı düzeyleri ile ilgili yorumlar yapılmış ve bu konuda bazı öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

KIRILMAZKAYA, G. (2017). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 452–461. https://doi.org/10.26450/jshsr.65