DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİNİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ KARİYER BEKLENTİLERİNİN VE SEKTÖR ÇALIŞMA KOŞULU ALGILARININ ANALİZİ


Abstract views: 62 / PDF downloads: 23

Yazarlar

  • Murat YORULMAZ Yalova Üniversitesi, Yalova MYO, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Yalova/Turkiye
  • Güler ALKAN İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Hatay/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.72

Anahtar Kelimeler:

Denizcilikte Kariyer, Denizcilik Sektörü, Çalışma Koşulları

Özet

Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet ortamı ve teknolojik yenilikler nedeniyle aranan insan kaynağının niteliğini değişmektedir. Özellikle de uluslararası bir ticari faaliyet olan denizcilik sektöründe istihdam edilecek iş gücünün niteliği, bu sektörün uluslararası dinamiklerine ve zor çalışma koşullarına göre şekillenmektedir. Bu anlamda denizcilik eğitimi alan öğrencilerin denizcilik sektörünün çalışma koşullarını nasıl algıladıkları, sektöre bakış açıları ve kişisel kariyer beklentilerinin ortaya çıkartılması önem kazanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde denizcilik eğitimi alan öğrencilerin denizcilik sektörünün çalışma koşullarını nasıl algıladıklarının, sektörde çalışma isteklerinin ve kariyer beklentilerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak denizcilik öğrencilerinden anket yoluyla toplanan veriler SPSS 21 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerinin değerlendirilmesinde; betimsel analizler, faktör analizi, güvenirlik analizi, ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre denizcilik öğrencilerinin eğitim düzeylerine göre, sektörün çalışma koşullarına bakış açılarında ve denizcilikte kariyer yapma isteklerinde anlamlı farklılıklar olduğu ayrıca denizcilik sektöründe kariyer yapma isteklerini en fazla ücret-gelir boyutunun etkilediği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

YORULMAZ, M., & ALKAN, G. (2017). DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİNİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ KARİYER BEKLENTİLERİNİN VE SEKTÖR ÇALIŞMA KOŞULU ALGILARININ ANALİZİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 471–480. https://doi.org/10.26450/jshsr.72