COĞRAFYA DERSİ EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Abstract views: 77 / PDF downloads: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3146

Anahtar Kelimeler:

Coğrafya, Eğitim, Materyal Tasarımı, Aktif Öğrenme

Özet

Çalışmanın konusu, Coğrafya dersinin öğrenci merkezli, aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde; Coğrafyanın farklı konuları içine alan çeşitli materyaller oluşturarak öğrenme üzerindeki etkisini araştırmaya yöneliktir.

Coğrafya dersi yapılandırmacı eğitim anlayışına göre öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla belirlenmiş konularla ilgili üç ayrı materyal hazırlanarak; öğrencilerin ezberden uzak, bireysel, düşündüren, eleştirici, sentezleyici, eğlenceli, kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilere öğrenmenin öğretilmesi temel amaçtır.

7.sınıfa devam eden öğrenciler ile gerçekleştirilen araştırmada; deney grubuna aktif öğrenme ilkesine uygun etkinlik tabanlı materyallerle konular işlenmiş, kontrol grubuna ise geleneksel yönteme bağlı kalarak düz anlatım, soru-cevap tekniği kullanılarak ilgili konular anlatılmıştır. Yapılan bilgi testinde deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur.

Coğrafya derslerinde materyal tasarlanması ve kullanılması öğrenme ortamını daha eğlenceli hale getirdiği, öğrencilerin öğrenme aktivitesine doğrudan katıldığı, öğrencilerin dersi daha dikkatle takip ettikleri, öğrenmenin daha kolay olduğu ve ezberden uzak kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Coğrafya derslerinde materyal kullanılmadığı kontrol grubunda öğrenci aktif olmadığı için öğrenme aktivitesi öğretenle sınırlı kalmaktadır.

Coğrafya bilgi haritası yapbozu, coğrafya bilgi çarkı ve coğrafya bilgi ağacı materyalleri coğrafya dersi konularında kazanımlara uygun, oyun ve benzeri etkinlikler ile tasarlanırsa akademik başarının artacağını göstermektedir

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

TOPAL, C., DİNÇ, Çağla, NARTTÜRK, N., & BOZAN, G. (2022). COĞRAFYA DERSİ EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1317–1322. https://doi.org/10.26450/jshsr.3146