COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Abstract views: 45 / PDF downloads: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3149

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, Uzaktan Eğitim, Salgın

Özet

Covid-19 pandemisi tüm dünyada insanların yaşam tarzlarını, sosyal hayatlarını, çalışma düzenlerini vb. pek çok alanı etkilemiştir. Etkilenen bu alanlardan biri de eğitim alanında olmuştur. Covid-19 salgının yayılmasını ve can kayıplarını önlemek, hastanelerin iş yüklerini azaltmak amacıyla birçok işletme kapatılmıştır. Bundan nasibini eğitim sektörü de almıştır. Bu süreçte okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile birçok özel sektör zorunlu kapanmaya gitmişlerdir. Bunun neticesinde uzaktan eğitim kavramı daha fazla duyulur olmuştur. Bu çalışmada covid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda bu sürecin genelde olumlu bulunduğu, ancak eğitim materyallerinin, alt yapı sorunun ve ders içeriklerinin kalitesinin yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin yüz yüze eğitimi daha fazla tercih ettikleri de görülmüştür

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

AKUL, N., YILDIRIM, Ömer, SÖKER, A., YILMAZ, A., & KAYA, F. D. (2022). COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1360–1369. https://doi.org/10.26450/jshsr.3149