2008-2018 YILLARI ARASINDAKİ YERLİ FİLM ÜRETİM SAYISI VE GİŞE GELİRLERİ ÜZERİNDEN TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNÜN ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDAKİ GELİŞİM, DÖNÜŞÜM VE GELECEĞİ


Abstract views: 85 / PDF downloads: 33

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1691

Anahtar Kelimeler:

İşletmecilik, Türk Sineması, Sektörel Analiz

Özet

2008 yılında gösterime giren 44 Türk filmine karşın 223 yabancı film seyirci ile buluşmuştur. Türk filmlerini 20 milyon 276
bin 406 kişi izlerken yabancı filmler ise 15 milyon 936 bin 426 kişi tarafından izlendi. Türk filmlerinin toplam hasılatı da 153
milyon 872 bin 211 YTL ulaşırken yabancı filmler gişede 134 milyon 737 bin 646 YTL kazandı. Satış hasılatına; salonlara
verilen reklamlar, DVD, VCD, film müziği albümü satışları, televizyona satılan gösterim hakları gibi diğer gelirler de
eklenince, Türkiye sinema sektörünün ekonomik büyüklüğü 2008 yılı için 400 milyon YTL olarak hesaplanmıştır. 1995 yılında
toplam seyircinin % 1'inden az oranında pay alabilen Türk Filmleri, 2000 yılından sonra atağa geçmiş 2006 yılında ilk kez %
50'yi aşarak % 51'e ulaşan yerli film seyircisinin payı 2007'de % 38'e gerilese de 2008 yılında %60 ile yeni bir rekor kırmıştır.
2018 yılında 180 yerli, 257 yabancı film vizyona girerken vizyona giren film sayısı 437’ye ulaştı. Yerli film izleyici sayısının
%11’lik artışla 44.616.187 olduğu 2018 yılında toplam izleyici sayısı ise 70.408.244’dir. Toplam gişe hasılatı da geçtiğimiz
yıla oranla %4 artarak 896 milyon 780 bin TL’ye ulaşmıştır. Özel televizyonlarda filmlerin gösterilmesiyle 1990’lı yıllarda
Türkiye'de klasik yerli sinema sistemi ortadan kalkmıştır. Ancak 2000'li yıllarla beraber seyirci sayısı yeniden artma trendine
girmiştir. Türkiye'de 1999'da 20 milyonu aşan sinema seyircisi sayısı, 2018'da 70 milyonu aşmış ve 2018'de 1 milyar lira
sınırına yaklaşmıştır. Türk sinemasındaki yaşanan bu gelişmede, ana etken televizyon yıldızlarıyla desteklenmiş olan yerli
filmlerin gördüğü talep olurken, ekonomik gelişmişliğin artması ve sinema salonlarının fiziki yapılarının değişmesi, hizmet
kalitesinin artması ile klasik işlevlerinin haricinde birer kültür, eğlence ve alışveriş merkezine dönüşmesi diğer etkenler
olmuştur. Bu çalışmanın amacı 2000 yılı sonrasında yeniden büyüme gösteren Türk sinema sektörünün son on yıllık gelişimini
ortaya koyarak gelecek on yılda kat edebileceği mesafeye dair çıkarımlar yapmak amacıyla yapılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

TOPALOĞLU, M., & ÖZER TOPALOĞLU, E. (2019). 2008-2018 YILLARI ARASINDAKİ YERLİ FİLM ÜRETİM SAYISI VE GİŞE GELİRLERİ ÜZERİNDEN TÜRK SİNEMA SEKTÖRÜNÜN ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDAKİ GELİŞİM, DÖNÜŞÜM VE GELECEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4427–4433. https://doi.org/10.26450/jshsr.1691