SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİNDEKİ İNOVASYONUN (YENİLEŞİM) ÖNEMİ


Abstract views: 31 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1693

Anahtar Kelimeler:

Rekabet, Sürdürülebilirlik, İnovasyon (Yenileşim), Sürdürülebilir Rekabet

Özet

Günümüzde işletmelerin başarısı rekabete, rekabette inovasyon ortaya koyabilme yeteneklerine bağlıdır. Rekabetin işletmeler
için geleceği belirleyebilme ve geleceği etkileyebilme yeteneği olduğu için rekabetin oluşması olumlu bir durum olarak
değerlendirilebilir. Rekabet üstünlüğünün temel bileşenlerinin değer üretme ciddi yaratıcılık yapma ve kavram araştırma ve
geliştirme olduğu düşünüldüğünde rekabetin işletmelerin başarısında etkin bir rol üstlendiği söylenebilir. Rekabet üstünlüğü
sağlanabilmesi ise inovasyon ile gerçekleşmektedir. Bu çalışmada özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda, işletmeler için
rekabet üstünlüğü sağlamada inovasyonun rolü araştırılmıştır. Bu kapsamda önce rekabet ve rekabet üstünlüğü oluşturma
stratejileri belirlenmiş. Bu rekabet stratejilerinin inovasyon ile olan ilişkileri araştırılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜKEŞMEN, E., & TÜRKOĞLU, M. E. (2019). SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET İÇİNDEKİ İNOVASYONUN (YENİLEŞİM) ÖNEMİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4447–4457. https://doi.org/10.26450/jshsr.1693