LOGOLARDA KULLANILAN YEREL SİMGELERİN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ


Abstract views: 42 / PDF downloads: 47

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1699

Anahtar Kelimeler:

Bitlis, kent kimliği, logo, yerel simge, marka

Özet

Bir kenti diğer kentlerden ayırmak ve o kentin kurum kimliğini ortaya koyabilmek için kent logoları kullanılmaktadır. Kent
kimliğinin görsel göstergesi olan logo aynı zamanda kenti tanıtan ve farklılığını ortaya koyan kurumsal bir marka değeridir.
Turizm pazarında büyük pay sahibi olan kentlerin, logolarında yerel simge ve değerleri özenle kullandıkları görülmektedir.
Her kentin kendine özgü tarihi bir geçmişi, doğal güzellikleri ve o kenti diğer kentlerden ayıran yerel simgeleri bulunmaktadır.
Bu araştırmanın amacı; Bitlis ve ilçelerinin logolarında kullanılan tarihi, doğal ve yerel simgeleri tasarım, renk, şekil, kalite ve
teknik açısından değerlendirmektir. Araştırma verileri Bitlis ve ilçelerine ait dokümanlar, kurumsal internet siteleri, tanıtım
filmleri ve kataloglar incelenerek elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ile 6
ilçenin kaymakamlık ve belediye logoları incelenerek betimsel analizleri yapılmıştır. Bulgular; Bitlis ve ilçelerinin tarihi, doğal
ve yerel simgelerini logolarında başarıyla kullandıklarını ortaya koymaktadır. Ancak hem logoların tasarımında hem de
logolarda kullanılan simgelerde renk, şekil, kalite ve teknik açıdan önemli eksiklikler tespit edilmiştir. Mevcut logolar içinde
renk, şekil, kalite ve teknik açısından en profesyonel logo olarak Ahlat logosu gözükmektedir. Bunu Bitlis Valiliği ve Tatvan
Kaymakamlığı’nın logoları takip etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KÖŞKER, H., & YILMAZ, V. (2019). LOGOLARDA KULLANILAN YEREL SİMGELERİN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4482–4490. https://doi.org/10.26450/jshsr.1699