ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON ARAÇLARINDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN GÖREV DAĞILIMLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Abstract views: 36 / PDF downloads: 12

Yazarlar

  • Mona M. I. İSMAİL İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0003-2764-4749

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1692

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, içsel motivasyon, dışsal motivasyon, işten ayrılma niyeti

Özet

Bu araştırmanın amacı işten ayrılma niyeti ve motivasyon araçları ilişkisini incelemektir. Dolayısıyla içsel ve dışsal motivasyon
araçları ve sonucunda işten ayrılma niyeti, işletmelerin ciddiyetle üzerinde durması gereken bir konudur.
Bu çalışma da; çalışanların motivasyon araçlarından etkilenme düzeylerini ve işten ayrılma eğilimlerini görev yaptıkları okul
bakımından karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Türk ve
Arap özel okullarında görev yapan çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda; çalışanların görev dağılımları bakımından
dışsal motivasyon araçlarından etkilenme düzeyleri ve işten ayrılma niyetlerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. 230 katılımcıdan toplanan veriler SPSS 22.0 programında kullanılarak
analize alınmıştır. Veriler normal dağılım gösterdikleri için tüm analizlerde parametrik testler kullanılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

İSMAİL, M. M. I. (2019). ÇALIŞANLARIN MOTİVASYON ARAÇLARINDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN GÖREV DAĞILIMLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4534–4539. https://doi.org/10.26450/jshsr.1692