GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE AİLE POLİTİKALARI


Abstract views: 56 / PDF downloads: 84

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1703

Anahtar Kelimeler:

Güney Afrika, Aile, Politika, Apartheid

Özet

Güney Afrika Cumhuriyeti 1994 yılında demokrasi ile yönetilmeye başladıktan sonra insan hakları kavramı gelişerek
ayrımcılıkla mücadele artmıştır. Apartheid dönemde görülen ayrımcı anlayış yerini daha eşitlikçi bir yapıya bırakmıştır. Bu
süreçte ülkede değişen politik anlayış, ailelere yönelik düzenlemelere ve politikalara da yansımıştır. Bu çalışmayla Güney
Afrika Cumhuriyeti’nde apartheid dönemde, apartheid sonrası dönemde ve günümüzde farklı özellikler gösteren aile
politikaları incelenmiştir. Ülkede değişen demokrasi ve insan hakları anlayışının aile politikalarına yansıması tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KALAYCI, E., & DURU, S. (2019). GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE AİLE POLİTİKALARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4573–4581. https://doi.org/10.26450/jshsr.1703