ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ


Abstract views: 65 / PDF downloads: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1687

Anahtar Kelimeler:

Ar-Ge Faaliyetleri, Özel Sektör, Türkiye

Özet

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri; mevcut bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni ürün, süreç, sistem ve
uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla bilinçli ve sistemli bir şekilde alanında uzman personellerce yürütülen
çalışmalardır. Yüksek katma değere sahip ürünler üretmek, maliyetleri minimum miktara düşürebilmek ve bu sayede küresel
pazarda ayakta kalabilmek ancak Ar-Ge faaliyetleri ile mümkün olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı küresel rekabeti
en çok hisseden özel sektör işletmeleri her ne kadar riskli, büyük tutarlı ve uzun vadeli yatırımlar içerse de Ar-Ge faaliyetleri
için ciddi miktarda kaynak ayırmaktadır.
Türkiye’deki özel sektör Ar-Ge harcamalarının önemini ve boyutlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada Ar-Ge
faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin ArGe harcamaları ve istihdam ettikleri Ar-Ge personeli hakkında Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)’in resmi internet sitelerinden derlenen ayrıntılı istatistiki bilgiler sunulmakta ve konuyla ilgili değerlendirmeler
yapılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZEN ATABEY, A. (2019). ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4636–4646. https://doi.org/10.26450/jshsr.1687