GAZİANTEP TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİ


Abstract views: 44 / PDF downloads: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1727

Anahtar Kelimeler:

Türkü, Gaziantep, sevgili

Özet

Türk toplumuna ait önemli kültürel değerler sözlü kültür ürünleri aracılığı ile nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ait oldukları
toplumun duygu ve düşünce dünyasına dair önemli kayıtlar olarak kabul edilebilecek bu ürünler aynı zamanda tarihi belge
niteliği de taşımaktadır.
Sözlü kültür ürünleri içerisinde en yaygın olanlardan biri her yaşa ve her insana hitap eden türkülerdir. Türküler ezgili olmaları
bakımından diğer türlerden ayrılırken bu ezgilerin insana hissettirdikleri de türkünün anlam derinliğine önemli katkı
sunmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) repertuarı taranarak Gaziantep yöresine ait tespit edilen türküler içerik
bakımından incelenmiştir. Çoğunlukla lirik özellikli olduğu anlaşılan Gaziantep türkülerinde sevgilinin fiziksel ve kişisel
özelliklerinin toplumun ve aşığın gözünde nasıl ifade bulduğu, türkülerde nasıl ifade bulduğu değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDAL, A. (2019). GAZİANTEP TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4677–4680. https://doi.org/10.26450/jshsr.1727