İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME


Abstract views: 162 / PDF downloads: 82

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1352

Anahtar Kelimeler:

İngiltere’de Yerel Yönetimler, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediye Sistemi, Londra Büyükşehir Belediyesi

Özet

Devlet sistemleri genel itibari ile federal, üniter ve bölgesel olmak üzere üç farklı şekilde incelenmektedir. Devletlerin siyasal
sistemlerinin farklılık arz etmesinin tarihsel, kültürel, sosyal ve siyasal birçok nedeni bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm devlet
sistemleri idari teşkilatlarında yerel yönetimlerle görev ve yetkilerini az ya da çok paylaşmaktadır. Görev ve yetki sınırlarının
ne olacağını belirleyen ise ülkelerin demokratik birikimleri ve siyasal kültür düzeyleridir.
Türkiye ve İngiltere siyasi bakımdan merkeziyetçi olan üniter ülkelerdir. Ancak yerel yönetimlere görev ve yetki aktarımı
konusunda İngiltere çok daha yerelleşmiş bir devlettir. Bu çalışmada, İngiltere ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin tarihsel
gelişimleri ve yerel yönetim türleri incelenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye ve İngiltere'de uygulanan yerel yönetim sistemi
(Londra özelinde) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ATMACA, Y., & ŞABU, N. (2019). İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4707–4722. https://doi.org/10.26450/jshsr.1352