Mobil Mekânlar Kapsamında İç Mimarlık Perspektifinden Karavan Tasarım Önerileri


Abstract views: 151 / PDF downloads: 116

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307088

Anahtar Kelimeler:

Mobil Mekân, Karavan, İç Mimarlık, Tasarım

Özet

İnsanlar varoluşlarından itibaren doğal çevrede yaşamlarını sürdürmek için mekânlara ihtiyaç duymuşlardır. Günlük aktivitelerini gerçekleştirdikleri ve kendilerini korudukları mekânlarda yaşamlarını sürdürmüş ve mekân kavramını geliştirmişlerdir. Toplum yaşamının gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi ile mekân kavramı çeşitlenmeye devam etmiştir. Yaşanan gelişmeler sonucunda mobil olma hali tüm alanları etkilediği gibi mimarlık alanını da etkilemiştir. Mobil mekân kavramı gelişmiştir. Çingenelerin ve göçebelerin aracı olan karavanlar giderek popülerleşmiş, halkın her kesimi tarafından tercih edilen bir mekâna dönüşmüştür. Günümüzde pandemi süreci, doğal afetler gibi gelişmelerin neticesinde karavan popülerleşmeye devam etmiştir. Çalışmanın konusu mobil mekânlar kapsamında karavanlar olarak belirlenmiştir. Atatürk Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, 2. Sınıf öğrencilerinin iki seçmeli dersi kapsamında karavan tasarımları gerçekleşmiştir. Çalışmanın en önemli amacı bilimsel bağlamda verilerin derlendiği ve sürdürülebilirlik konusunun dikkate alındığı farklı boyutlarda karavan tasarımlarının gerçekleştirilmesidir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise 10 adet karavan tasarımı önerisi sunulmuştur.

Referanslar

Akgül, A. (2006). Mimarlıkta mobilite kavramı: göçebe çingeneler ve sirk yasamı üzerine bir inceleme. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.

Altan, İ. (1993). Mimarlıkta mekân kavramı. Psikolojik Çalışmaları Dergisi, 19, 75-88.

Altan, Z. B. (2007). Belgesel Film Çekimi için Tasarlanan Minimum Ölçekte Mobil Mekân Araştırma ve İncelemesi. [Yüksek Lisans Tezi], Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Aytar Sever, İ. (2020). Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde mobil mekânların mimari tasarım ölçütleri ve bir çözüm önerisi. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 5(2), 477-485. Doi: 10.26835/my.751807.

Arı, E. (2019). Mobil mekân kapsamında taşınabilir mekân organizasyonu. [Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Balkaza, G. (2008). Yer değiştirebilir yapılar. [Yüksek Lisans Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.

Buldaç, M. (2021). Küresel salgın sürecinde değişik mekân arayışı: karavan ve kullanıcı deneyimleri. Yıldız Journal of Art and Design, 8(2), 90-104. DOI: 10.47481/yjad.975007.

Davidson, H. A. (1973). Housing Demand: Mobile Modular or Conventional. Van Nostrand Reinhold.

Demirel, E. (2004). Mekân Kurgusu, Boşluğun Mimarisi. Mimarlık Dergisi. 315. Erişim Adresi: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=27&RecID=320

Eldem, N. (1991). Mekân örgütlenmesi dersinden birkaç kesit. Dekorasyon Dergisi, 6, 102-103.

Gür, S. O. (1996). Mekân Örgütlenmesi. Gür Yayıncılık.

Hacıalibeyoğlu, F. (2005). Mimarlıkta devingenlik devingen bir mimari ürün olarak konteyner. [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kuban, D. (1990). Mimarlık Kavramları. Yem Yayınevi.

Kronenburg, R. (1995). Houses in Motion, The Genesis, History and Development of the Portable Building. Academy Editions.

Önder, S. Ve Suri, L. (2022). Mobil yaşamda konfor ve tasarım. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7 (1), 26-41.

Özgel Felek, S. (2019). Mimarlıkta mobilite kavramı, Yapı Mimarlık. Tasarım, Kültür ve Sanat Dergisi. Erişim Adresi: https://yapidergisi.com/mimarlikta-mobilite-kavrami/

Tarakçı, B. İ. Ve Yalçınkya, Ş. (2022). Mekânda devinim: mobil mikro konutlar. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1079-1104. Doi: 10.48146/odusobiad.1133410.

Türkiye Karavan Sektörü Durum Analiz Raporu (2021). Türkiye Odalar ve Borsa Birliği, TOBB Yayın No: 2021/22.

Usta, G. (2020). Mekân ve yer kavramlarının anlamsal açıdan irdelenmesi. The Turkish Online Journal of Desgin, Art and Communication, 10(1), 25-30.

Yang, Y. (2022). Smart moveability of architecture. Academic Journal of Engineering and Technology Science. 7, 23-32, DOI: 10.25236/AJETS.2022.050705.

Zevi, B. (1959). Apprendre ä Voir I’ Architecture. Les Editions de Minuit.

URL-1: Türkçe Sözlük, Mekân Kelimesi, (https://sozluk.gov.tr/)/01.05.2023.

URL-2: Türkçe Sözlük, Karavan Kelimesi, (https://sozluk.gov.tr/)/01.05.2023.

URL-3: Çalışma Alanı 1, https://getoutlines.com/blueprints/car/mercedes-benz/mercedes-travego-2007.gif /15.05.2023.

URL-4: Çalışma Alanı 2, http://tamertur.com/img/araclar/turkuaz/turkuaz_blueprint1.jpg /15.05.2023.

URL-5: Çalışma Alanı 3, https://ykladkabruschatki.ru/wp-content/uploads/razmer.gif /15.05.2023.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

KULAK TORUN , F. (2023). Mobil Mekânlar Kapsamında İç Mimarlık Perspektifinden Karavan Tasarım Önerileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2082–2099. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307088