Okul Yöneticilerinin İnovatif Liderlikleri


Abstract views: 44 / PDF downloads: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616551

Anahtar Kelimeler:

Yönetici, İnovasyon, Liderlik

Özet

Gerçekleştirilen bu araştırmada eğitim-öğretim ortamları açısından okul yöneticilerinin inovatif liderlikleri ve inovatif liderliklerinin öneminin literatürden ulaşılan kaynaklar ışığında irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatürde ulaşılan yerli ve yabancı kaynaklar irdelenmiş ve konunun önemine ilişkin gerekli bilgiler derlenerek bir düzen içerisinde sunulmuştur. İnovatif liderlik, geleneksel liderlik yaklaşımlarının ötesine geçerek yaratıcılığı, değişimi ve yeniliği teşvik eden bir liderlik tarzını ifade eder. İnovatif liderler, örgütlerini sadece mevcut durumda yönetmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fikirleri destekler, risk almaktan çekinmez ve sürekli gelişimi teşvik ederler. İnovatif liderin sahip olması gereken özellikler temel başlıklar halinde, kalp, empati, tutku, sabır, strateji ve hız olarak literatürde yer bulmaktadır. Sonuçlara göre inovatif liderlik özelliklerine sahip okul yöneticileri, eğitim kurumlarının başarısında ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. İnovatif liderler değişime uyum sağlayabilen, yeni fikirleri teşvik eden, risk alabilen ve öğretmenler ve personel arasında işbirliğini teşvik eden kişiler olarak öne çıkmaktadır. Liderlerin kurum içindeki çalışanları motive etme, yenilikçi projeler geliştirme ve öğrenci başarısını artırma gibi konulardaki başarıları vurgulanmıştır. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin inovatif liderlik becerileri, eğitim-öğretim ortamlarında sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilme ve başarıya ulaşma açısından büyük öneme sahiptir.

Referanslar

Akdeniz, T. G. (2009). Ortaöğretim kurumlarindaki eğitim programlariyla ılgili değişim uygulamalarinda yönetici ve öğretmenlerin yaşadiği problemler. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (250340), Maltepe Üniversitesi SB Enstitüsü.

Bass, B. M. and Stogdill, R. M. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. Free Press Simon and Schuster.

Blanchard, K. and Stoner, K. (2004). Full steam ahead. Berret-Koehler Publisher.

Blouin, R. A., Riffee, W. H., Robinson, E. T., Beck, D. E., Green, C., Joyner, P. U. and Pollack, G. M. (2009). Roles of innovation in education delivery. American journal of Pharmaceutical Education, 73(8), 1-12.

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Burns M. J. (2003). Transforming leadership. Grove Press.

Colvin, G. (2010). Talent is overrated (Translated by Kemal Atakay: Yetenek Dediğin Nedir). Akademi Yayıncılık.

Conger, J. A. and Kanungo, R. N. (1988). Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks.

Covey, S. R. (1990). Principle-centered leadership. fireside boks. Simon & Schuster.

Cros, F., Adamczewski, G. and Adamczewski, H. (1996). L'innovation en éducation et en formation. De Boeck Université.

Datta, P. B. (2011). Exploring the evolution of a social innovation: A case study from India. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 10(1), 55-75.

Dumont, H., Istance, D. and Benavides, F. (eds.) (2010). The nature of learning: Using research to ınspire practice, Educational Research and Innovation, OECD Publishing.

Eraslan, F. (2014). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Inovasyon Yeterlilikleri. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. EB Enstitüsü, (377630), Sakarya Üniversitesi.

Heifatz A. R. and Donald, L. (January-February 2003). The leader as teacher: Creating the learning organization. Ivey Business Journal.

Heizer, J. and Render, B. (2010). Operations management. Prentice Hall.

Hochgerner, J. (2012). New combinations of social practices in the knowledge society. In H. W. Franz, J. Hochgerner and J. Howaldt (Eds.). Challenge social innovation (pp.87-104). Springer, Berlin, Heidelberg.

Kellerman, B. (2010). Leadershıp: Essential selections on power, authority, and ınfluence. McGraw Hill.

Kirkwood, T. F. (2001). Our global age requires global education: Clarifying definitional ambiguities. The Social Studies, 92(1), 10-15.

Körükcü, M. (2021). Determination of social studies teachers’ opinions on socıal gender. International Journal of Education & Literacy Studies,9(2), 103-110.

Marron, J. M. and Cunniff, D. (2014). What is an innovative educational leader? Contemporary Issues in Education Research, 7(2), 145-149.

McFadden, J. (1997). Multicultural & global/ınternational education: Guidelines for programs in teacher education. Washington, DC: AACTE Publications.

Nanus, B. (1992). Visionary leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Northouse, L. L. (2012, September). Helping patients and their family caregivers cope with cancer. In Oncology Nursing Forum, 39(5).

Pamuk, K. (2022). Öğretmenlerin gözünden okul yöneticilerinin inovatif liderlik davranışlarının incelenmesi: Ünye ilçesi örneği. Route Education and Social Science Journal, 74, 394-405. Doi: 10.17121/ressjournal.3251.

Petters, H. I. and Odeyemi, O. (1985). Physico-chemical quality of Mokuro dam in Ile-Ife, Nigeria. Water International, 10(4), 162-167.

Rost, C. J. (1993). Leadership for the twenty-first century. Praeger Publishers.

Salacuse, J. W. (2006). Leading leaders. Amacom.

Senge, P. (1993). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday.

Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: What works, what doesn’t, and what to do about it?. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 10(1), 4-32.

Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. The Journal of psychology, 25(1), 35-71.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. Free Press.

Şen, A. (October, 2007). Leadership with a shared vision in the twenty-first century. Journal of Global Strategic Management, 1(2).

Tarman, B. (2016). Innovation and education. Research in Social Sciences and Technology, 1(1), 77-97.

Tichy, N. M. and Devenna, M. A. (1986). The transformational leader. John Wiley.

Ural, A. (2021). Bir bilim dalı olarak eğitim politikası. Pegem akademi.

Van Noy, M., Jacobs, J., Suzanne, K., Thomas, B. and Hughes, K. L. (2008). Noncredit enrollment in workforce education: State policies and community college practices. American Association of Community Colleges.

Wipulanusat, W., Panuwatwanich, K. and Stewart, R. A. (2017). Exploring leadership styles for innovation: an exploratory factor analysis. Engineering Management in Production and Services, 9(1), 7-17.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çalık, Özlem. (2024). Okul Yöneticilerinin İnovatif Liderlikleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 78–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616551