Eğitim-Toplum İlişkisi ve Eğitim Sosyolojisi


Abstract views: 41 / PDF downloads: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10561404

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Sosyoloji, Eğitim Sosyolojisi

Özet

Eğitim, bireylerin bilgi ve beceri kazanmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini, yaratıcı uygulamalarını teşvik ederek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunur ve onların toplumsal normları öğrenmelerini, kültürlerini aktarmalarını ve toplumsal bütünleşmelerini sağlayarak toplum içinde birlik ve bütünlüğü de destekler. Eğitim- toplum ilişkisinin çift yönlü ve karmaşık yapısı, eğitim sosyolojisinin, eğitim ile toplum arasındaki karmaşık etkileşimi anlamayı ve değerlendirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sosyolojinin akademik anlamda adını duyurmasından uzun zaman önce de filozofların, eğitim- toplum ilişkisi üzerinde düşünmeleri buna katkıda bulunmuştur. Sosyoloji, eğitim düşüncesinin ve uygulamalarının temelini oluşturan, onu zenginleştiren bir bilim alanıdır. Eğitim ve sosyoloji arasındaki yakın ilişki, daha iyi bir deyişle eğitimin toplumsal yapıdan etkilenen ve onu etkileyen bir niteliğinin olması disiplinlerarası eğitim sosyolojisi kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pedagoji ve sosyolojinin birlikte işe koşulduğu, disiplinlerarası bir bilim alanı olan eğitim sosyolojisinin temel amacı eğitim ve toplum arasındaki dinamik ilişkiyi anlamaktır.

Referanslar

Adé, W. F. C. (1964). Voltaire on Education. Paedagogica Historica, 4(2), 289-311.

Aristoteles. (1975). Politika. Remzi Kitabevi.

Aytaç, K. (1972). Avrupa Eğitim Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Ballantine, J. H. (2001). The Sociology of Education. Prentice Hall.

Ballantine, J. H., Hammack, F. M. (2018). Schools and Society: A Sociological Approach to Education. Sage Publications.

Barakett, J.(2000). Sociology of Education. Prentice Hall.

Bayraktar, O., Uludağ, Z. (2017). Descartes Felsefesinde Eğitim Düşüncesinin ve Unsurlarının Çözümlenmesi. Social Science Studies, 5(IV), 582-597.

Bierstedt, R. (2006). Onsekizinci Yüzyılda Sosyolojik Düşünüş. Tom Bottomore & Robert Nisbet (Ed.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi-I içinde (s.21-59). Kırmızı Yayınları.

Celkan, H. Y. (1989). Eğitim Sosyolojisi. Atatürk Üniversitesi Basımevi.

Comte, A. (1964). Pozitif Felsefe Dersleri. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi,(2), 213-258.

Descartes. (1984). Metot Üzerine Konuşma. Sosyal Yayınlar.

Dewey,J. (2004). Demokrasi ve Eğitim. Yeryüzü Yayınevi.

Doğan, İ. (2012). Eğitim Sosyolojisi. Nobel Yayıncılık.

Durkheim, E. (2016). Eğitim ve Sosyoloji. Pinhan Yayıncılık.

Ergün, M. (1997). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ocak Yayınları.

Hurn, C. J. (2018). Eğitim Sosyolojisi Okulun İmkân ve Sınırları. Pegem Akademi.

İsbir, E. (2018). Aydınlanma Döneminde Eğitim. 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı, 208-215.

Kant, I. (2013). Eğitim Üzerine. Say Yayınları.

Kaymak, M. (2020). Sosyolojinin Öncüleri ve Eğitim Görüşleri. Çağatay Özdemir & Selcen Bingöl (Ed.). Eğitim Sosyolojisi içinde (s.2-40). Pegem Akademi.

Montesquieu. (2015). Kanunların Ruhu Üzerine. Hiperlink Yayınları.

Rousseau, J.-J. (2016). Emile. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Smith,W.R. (1917). An Introduction to Educational Sociology. Houghton Mifflin Company.

Snedden, D. (1922). Educational Sociology. The Century Co.

Tezcan, M. (2019). Eğitim Sosyolojisi. Anı Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir, Z. Z. (2024). Eğitim-Toplum İlişkisi ve Eğitim Sosyolojisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 225–230. https://doi.org/10.5281/zenodo.10561404