Osmanlı ile Batı’ya Estetik Bir Bakış


Abstract views: 33 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10637997

Anahtar Kelimeler:

Estetik, Doğu ve Batı Medeniyetleri, Soyut, Güzellik

Özet

Osmanlı ile Batı dünyasını konu alan bu çalışmanın amacı her iki kültür için estetik bir değerlendirme yapmaktır. Estetik kavramı, sanat felsefesi içerisinde irdelenen fakat ilerleyen süreçlerde bir disiplin haline gelen alanlardan biridir. Estetik kavramı, sanatı, sanat eserini ve sanatçıyı anlayıp yorumlayabilmemiz için bizi yönlendirmektedir. Estetik kendi içerisinde soruları olan ve bizim sanat objesine, sanat etkinliğine karşı yaklaşımımızı disiplinli hale getirerek, genel bir yargıda bulunmamızı sağlayan disiplindir. Sanat kavramı, bütün toplumlar ve kültürler için çok geniş bir alanı temsil etmektedir, ama genel bir tanıma sığdırılabilmektedir. Fakat sanatta estetik kavramı, dediğimiz zaman bu tanım daralmaktadır. Kavramın daralmasını sağlayan ise, farklı kültürlerin beğenisi ve bu kültürlerin algısı üzerinden sorulan temel sorulardır, ortaya çıkan cevaplar ise estetik bakış açısıdır. Estetik bakış açısının oluşmasındaki en önemli etken ise içsel değerlerdir. Estetik kavramı, sanat felsefesine değinen filozoflar arasında yer alan Aristoteles ve Platon’un da düşüncelerinden faydalanarak Osmanlı ile Batı için ne anlama geldiği açıklanarak iki kültür içinde var olan benzerlikler ve farklılıklar açısından irdelenecektir. İnanç, dil ve kültür bir medeniyetin kimliğini oluşturan en önemli değerlerden bazılarıdır. Bu değerler doğrultusunda her iki medeniyetin estetik yaklaşımlarından yola çıkarak bir yargıda bulunmaya çalışılacaktır.

Referanslar

Arıstoteles. (1993). Poetika. (Çev: İsmail Tunalı), Remzi Kitabevi.

Cansever, T. (2016). İslâm’da Şehir ve Mimari. Timaş Yayınları.

Cooper, D. E. (2002). Aesthetics: The Classic Readings. Blackwell Publishing.

Eflatun. (1945). Phaidon. (Çev: Prof. Dr. S. K. Yetkin, Doç. Dr. H. R. Atademir), MEB Basımevi.

Gombrich, E. H. (1997). Sanatın Öyküsü. (Çev: E. Erduran, Ö. Erduran), Remzi Kitabevi.

Hollingsworth, M. (2009). Dünya sanat tarihi. (Çev: Doç. Dr. R. Küçükerdoğan (1-29 bölüm), B. Ergüder (30-52 bölüm)), İnkılâp Kitabevi.

Kortan, E. (1991). Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlık ve Şehirciliği – Turkısh Architecture and Urbanism Through the Eyes of Le Corbusier. ODTÜ Yayınları.

Le corbusier. (1987). The Decorative Art of Today. (Çev: J. I. Dunnett). The Architectural Press.

Ökten, S. (1999). Osmanlı Kentinde Estetik Üzerine Deneme. C. (10). Osmanlı Kültür ve Sanat. Ankara.

Unat, Y. (2008). Tarih Boyunca Türklerde Astronomi, Ortaçağ İslam Dünyası’nda Bilim ve Teknik (Makaleler). Ankara.

Waszink, J. H. (1962). Corpus Platonicum Medii Aevi. Warburg Inst.-Brill.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, B. (2024). Osmanlı ile Batı’ya Estetik Bir Bakış. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 370–379. https://doi.org/10.5281/zenodo.10637997