Gelenekten geleceğe Charlie Parker


Abstract views: 21 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11404238

Anahtar Kelimeler:

Charlie Parker, Bebop, Caz, Saksafon

Özet

Charlie Parker, caz müziğinin başlangıcından günümüze kadar olan evriminde en önemli değişim noktalarından biri olan bebop akımının en önemli müzisyenlerinden biri olarak tarihsel açıdan çok önemli bir yere sahiptir. Caz müziğinin Amerikan sanat müziği olarak anılmasına en büyük katkının bebop sayesinde gerçekleşmesi bu türün önemini ifade etmektedir. Parker zamanının müziğini özümsemiş aynı zamanda dünyada o tarihlerde üretilen klasik müzik dünyasındaki yeni üretimlere de yabancı kalmamış bir caz müzisyenidir. Bu çalışma Charlie Parker ve bebop müzisyenlerinin caz müziğine olan katkıları ve getirdikleri değişimler üzerine odaklanmış, kendilerinden önceki dönemde icra edilen caz müziği geleneğine yaptıkları katkılar incelenmiştir.

Caz müziği tarihinde swing dönemi olarak adlandırılan dönem, zamanının popüler müziği haline gelmiş ve eğlence sektörünün önemli parçalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’na denk gelen 1940’lı yılların başlarında gelişen ve olgunlaşan bebop akımı siyahi müzisyenlerin bu gelişime bir itirazı şeklinde gelişmiş ve caz müziğinde köklü değişimlerin yapıldığı bir sanat formu haline gelmiştir. Charlie Parker bebop müziğinin doğmasına öncülük eden müzisyenlerin başında gelmekte ve kendisinden sonra gelen müzisyenleri derinden etkilemiş, etkilemeye devam etmektedir. Bu çalışma Parker’ın kendisinden önceki müzik geleneği ile ilişkisi ve katkıları incelenmiş ayrıca Parker’ın müziğini besleyen hususlar üzerinde durulmuştur. Çalışmadaki bulgular, nitel araştırma yöntemi kullanılarak, betimleme yolu ile aktarılmıştır.

Referanslar

Griffin, F. & Washington, S. (2008) Clawing at the Limits of Cool: Miles Davis, John Coltrane, and the Greatest Jazz Collaboration Ever. Thomas Dunne Books. ISBN 9780312327859.

Owens, T. (1974) Charlie Parker: Techniques of Improvisation 2 vols. [Ph.D. dissertation], University of California-Los Angeles

Haddix, C. (2013) Bird: The Life and Music of Charlie Parker. University of Illinois Press

Lott, E. (1988) Double V, Double-Time: Bebop's Politics of Style. Johns Hopkins University,

Gridley, M. C. (1997) Jazz Styles: History and Analysis. Prentice Hall

Tirro, F. (1993) Jazz: A History, W. W. Norton and Company, Inc.

Woideck, C. (1998). The Charlie Parker Companion: Six Decades of Commentary. Schirmer Books.

https://brianjump.net/2017/09/08/the-bebop-destruction-how-charlie-parker-dizzy-gillespie-and-bud-powell-savagely-beat-jazz-into-a-stupor/

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Temel, T., & Sazlı , K. (2024). Gelenekten geleceğe Charlie Parker. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 945–952. https://doi.org/10.5281/zenodo.11404238