Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sanatsal Üretim ve Tematik Yaklaşımlar


Abstract views: 23 / PDF downloads: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11243374

Anahtar Kelimeler:

Pandemi, COVİD-19, Korona Virüsü, sanat eseri, Tematik Yaklaşım

Özet

Bütün dünyayı etkileyen ve pandemi olarak tanımlanan salgın hastalıklar, sosyal yaşamı etkilediği gibi edebiyattan plastik sanatlara sanatsal üretimleri ve yaratıcılıkları da etkilemiştir.

Sanat tarihinin birçok döneminde salgın hastalıkların sanat eserlerine yansıdığı görülmektedir. Bunlar arasında Veba, Cüzzam, İspanyol Gribi ve AIDS sayılabilir. 21.yüzyılı etkileyen en büyük pandemi de Covid-19 salgını olmuştur.

Pandemi sürecinde bütün dünyada sanatsal üretim ve sergileme yöntemlerinde yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. Sanatçıların yaşadıkları ruhsal durumlar, pandemi dönemiyle ilgili tema ve imgeler sanat eserlerine yansımıştır.

 Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemisinin Türk ve dünya sanatındaki etkilerini incelemek, özellikle Türkiye’deki sanatsal üretimler üzerindeki tematik yaklaşımları gözlemlemektir. Pandemi sürecini yaşayan ve çalışmalarında pandemi teması kullanan bazı sanatçılarla yaptığımız yüz yüze görüşme ve röportajlardaki görüşlerine başvurulmuştur.

Yazar Biyografisi

Safiye Başar, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli / TÜRKİYE

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Safiye Başar, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya Başladı. Yüksek Lisansını “Anadolu Selçuklu Seramiklerinde Teknik Araştırmalar ve Görsel Çözümlemeler” adlı teziyle 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. 2003 yılında, "Avantürin Sırlı Özgün Seramik Form ve Yüzeyler" adlı çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi’nden Sanatta Yeterliliğini aldı. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Kocaeli Üniversite’sinde Seramik Bölümünün kuruluş çalışmalarını yürüten Başar, 2006- 2007 yıllarında Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında doçentlik ünvanını aldı.

Referanslar

Ablak, K. (2022, 05 27). Kişisel iletişim (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Acartürk, B. (2022, 05 23). Kişisel İletişim (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Aydoğdu, H. (2022, 07 26). Kişisel İletişim (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Baksi.org (2020). http://baksi.org/sergi

Başar, S. (2022). Pandemi ve Sanat. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 11(12), 63-72.

Başbuğ, Z. (2020). Salgınların resim sanatına yansıması ve Nedim Günsür‟ün “Kızamık”isimli eseri üzerine. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2286-2299.

Birgun.net (2020). https://www.birgun.net/haber/banksy-den-inci-kupeli-kiz-portresine-korona-guncel lemesi-298116

Bmj.com (2021). https://www.bmj.com/content/372/bmj.n790

Boynudelik, B. (2022, 08 26). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Can, Z. G. (2019). İrfan Önürmen Resminde Malzemenin Katmanlı Kullanımının Duyusal Karşılıkları Üzerine Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 5(1), 33-40.

Carlsontowergallery.org (2021). http://carlsontowergallery.org/berna-gulbey/

Chiappe, G. (2020). https://elestimulo.com/que-haremos-sin-ellos-una-pintura-solidaria-conmueve-a-todos -los-nietos-del-mundo

Çelik, F. (2021). https://www.oggusto.com/sanat/sanatci/sanatta-yabancilasma-nedir

Erdok, N. (2023, 12 22). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Göğebakan, Y. (2017). Dörtlü Atlı Grup Olarak “Quadriga” ile “Mahşerin Dört Atlisı”nın İlişkilendirilmesi ve Sanatsal Yansımaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7(1), 104-126.

Gökbel, F. M. (2021). Pandemi Süreci: Seramik Sanatına Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme. Akademik Sanat (13), 50-68.

Gülbey, B. (2022, 10 02). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Habertürk.com (2022). https://www.haberturk.com/temur-koran-dan-yeni-sergi-muglak-3406531

Hurriyet.com (2020). https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/koronavirusun-resmidir-41502194

Kocaman, A. C. (2021). 1960 Sonrası Çağdaş Türk Resim Sanatı’nda Yabancılaşma Olgusu Bağlamında Neşe Erdok Eserlerinin Resimsel Çözümlemeleri. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. GS Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi.

Nikiforuk, A. (2020). Mahşerin Dördüncü Atlısı. (Çev. S. Erkanlı), İletişim Yayınları.

Özen, B. v. (2017). Sokak Sanatının Gizli Sanatçısı, Banksy. Art-Sanat (8), 499-519.

Özgür, F. (2022, 11 29). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Sağdıç, D. (2022, 08 26). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Squidsoup.org. (2023). https://www.squidsoup.org/

T24.com.tr. (2020). https://t24.com.tr/k24/yazi/ferhat-ozgur-ile-yazili-gorusme-turkiye-nin-bir-arte-povera-devrimine-ihtiyaci-var,2957

Ttb.org. (2020). ttb.org: https://www.ttb.org.tr/kan_ter.php

Uçansoy, N. (2021). haberturk.com: https://www.haberturk.com/deniz-sagdic-ile-geri-donusum-sanati-3018381

Umurdeniz, A. (2023, 09 06). Kişisel İletişim. (N. Çomak, Röportaj Yapan).

Wandsworthguardian.co.uk (2021). https://www.wandsworthguardian.co.uk/news/19143823.stunning-covid-art-installation-south-london-hospital/#gallery0

Yiğit, E. (2020). Pandemi Sürecinde Sanat Alanındaki Dayanışma Pratikleri ve Örgütlenme Üzerine Bazı Saptamalar. Birikim Dergisi,(12). 65-78.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çomak, N., & Başar, S. (2024). Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sanatsal Üretim ve Tematik Yaklaşımlar. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1217–1229. https://doi.org/10.5281/zenodo.11243374