Parmak Porte ile Yeni Nesil Bağlama Öğrenme Tekniği


Abstract views: 170 / PDF downloads: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11485377

Anahtar Kelimeler:

Bağlama Eğitimi, El Parmakları Yöntemi, Müzik eğitimi, Nota

Özet

Bu çalışma, Türkiye'de özel eğitime ihtiyacı olan veya bağlama eğitimine yeni başlayan bireyler için temel anlamda bağlama öğrenimini bir seviyeye kadar getirmek amacıyla yeni oluşturulan bir öğretim yöntemidir. Bağlama, Türk müzik geleneğinin önemli bir unsurudur ve eğitim yöntemleri geleneksel olarak usta-çırak sisteminden modern müzik konservatuvarlarına kadar evrimleşmiştir. Bu çalışma içerisinde, nota ve bağlama eğitiminde kullanılan "Parmak Porte Yöntemi, Pratik Nota Değerleri Analiz Yöntemi ve Bağlama Sazının Tellerini Renklendirip, Elma Modeli ile Tel Perdelerinin Uygulama Kısmında Yeni Nesil Bağlama Öğrenme Tekniğinin Görselleştirilmesi" detaylandırılmıştır. Bu yöntem, öğrencilerin notaları hızla hatırlamalarını sağlayarak, nota okuma becerilerinde ve eser okuma/çalma performanslarında iyileşme sağlamıştır. Çalışma, müzik eğitimindeki yenilikçi yaklaşımların önemini vurgulamakta ve gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturmaktadır

Referanslar

Akkaş, S. (2000). Batı müziğinde nota yazısı. Gazi Sanat Dergisi, 1(1), 67-78.

Bingöl, F. (2006). Müzik ve dil arasındaki benzerlikler ekseninde müzik eğitimi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi.

Demirkaya, E. (2023). Çocuklarda bağlama eğitimine yönelik uzman görüşlerinin değerlendirilmesi (Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi).

Işıldar, Z. (2004). Bağlama metotlarının çalgı eğitimi bakımından değerlendirilmesi (Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi).

Özdemir, M. A. (2020). Bağlama eğitiminde sağ el teknikleri ile ilgili matematiksel bir yöntem. The Journal of Academic Social Sciences, 8(106), 36-46.

Türk Dil Kurumu. (2007). Büyük Sözlük. Ankara: Mesleki Eğitim Merkezi 4. Sanat Okulu Basımevi.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yazğılı, V. D. (2024). Parmak Porte ile Yeni Nesil Bağlama Öğrenme Tekniği. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 888–894. https://doi.org/10.5281/zenodo.11485377