Acı Çeken Zihinlerin Melankolik Oto-Portre Örnekleri


Abstract views: 36 / PDF downloads: 19

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11432595

Anahtar Kelimeler:

Oto-portre, melankoli

Özet

Bu makalede, Frida Kahlo, Edvard Munch, Van Gogh ve Kathe Kollwitz gibi sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan sanatçıların melankolik oto-portreleri incelenmektedir. Bu sanatçılar, yaşadıkları acılar, mücadeleler ve içsel savaşlarla dolu hayatlarını resimlerine yansıtmışlardır. Frida Kahlo'nun fiziksel ve duygusal travmalarını yansıtan eserleri, bedensel acıların yanı sıra içsel çatışmaları ve kimlik arayışını da ortaya koymaktadır. Edvard Munch'ın karanlık ve yoğun duygularını yansıtan eserleri, insanın varoluşsal endişelerini ve yalnızlığını işlerken, Van Gogh'un oto-portreleri, içsel çatışmalarını ve ruhsal sıkıntılarını açıkça gösterir. Kathe Kollwitz'in savaşın ve insan acısının derinliğini ifade eden eserleri ise insanlık trajedisinin ve toplumsal haksızlıkların yükünü taşır. Bu sanatçıların oto-portreleri, sadece dış görünüşlerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda insanın iç dünyasının derinliklerine inen samimi birer portredir. Acının ve melankolinin sanat üzerindeki etkisini ve sanatın insan psikolojisine olan derin etkisini anlamak için bu oto-portrelerin incelenmesi önemlidir. Bu makale, her sanatçının öne çıkan özelliklerini ve eserlerinin temel temasını daha ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca, makalenin ana argümanını ve ele alınacak konuları daha geniş bir perspektiften tanımlar.

Referanslar

Alparslan, G. (2018). Vincent Van Gogh Ve Modern Resim Düşünsel Ve Biçimsel Açıdan İlişkisi. ulakbilge, 6(21), 207-215.

Anbarpınar, E., (2012). Türk Resminde Melankoli. (Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Asyalı Büyükerman, F., (2016). Melankolinin Görsel Grameri. [Sanatta Yeterlik Eser Metni], T.C Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Heykel Programı, İstanbul.

Ataseven, Y. S. (2021). Sanatın İyileştirici Gücü Teması İçinde Frida Kahlo’nun Yaşamı ve Resimleri. Ekev Akademi Dergisi, 25(88).

Berger, J. (1986), Görme Biçimleri. Metis Yayınları.

Bülbül, M. (2017). Portre ve Öz-Portrenin Görsel Sanat Tarihi Açısından Önemi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1),95-111.

Çekinmez, K. B. (2022). Käthe Kollwitz Baskı resimlerinde Kadın İmgesi Üzerine Bir İnceleme. Sanat ve İnsan Dergisi, (Özel Sayı), ISSN 1309-7156.

Çokatak, D., (2014). Frida Kahlo’nun Resminde Kadın Olgusu. [Yüksek Lisans Tezi], Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dartar, S. ve Kaplanoğlu, L. (2020). Arnold Böcklin’ın Resimlerinde Melankolik Yansımalar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (73),.

Dilmaç, S. ve Akalan, G., (2018). Dışavurumcu Bir İfade Aracı Olarak Otoportre. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dökeroğlu, T. Ö. (2019) Acının Resmini Yapmak, Käthe Kollwitz Resiimleri Üzerinden Bir Bakış., International Journal of Interdisciplinary and intercultural Art, 4(7),

Ertaş, N. (2004). Frida Kahlo ve Kendini İfade Etmenin Yolu Olarak Oto portre. Kültür ve iletişim- Culture & Communication, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Eşen, A. C. (2015). Resim sanatı tarihinde devrimler ve karşı devrimler. Kaynak.

Freund, G. (2006). Fotoğraf ve Toplum. Ş. Demirkol, (Çev.). Sel.

Gençler, B. (2015). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Dışavurumcu Oto-Portre. (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Göle, M., (2007). Aşk Melankolisi Diye. Cogito: Melankoli. Yapı Kredi Yayınları,

Gümüşay, S. (2008). İnsanın Yaşam Alanlarıyla Kurduğu İlişkinin Resmin Olanaklarıyla İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İlbeyi, G. (1998). Frida Kahlo: Yirminci Yüzyılın Mona Lisa'sı. Anadolu Sanat, (8).

İskender, K. (1997). “Portre”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 3, s. 1504- 1505, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Jackson, S. W. (1979). Melancholia and Depression, Yale Universty Press.

Kesen, P. (2000). Melankoli Olgusuna Yaklaşımlar. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kettenmann, A. (2016). “Kahlo”, Taschen Kitapları, Düzenleyen: Celia Leiva Otto, 2024.

Kurut, T. (2012). Özgün Baskı Sanatında Bir Anlatım Biçimi Olarak Portre. [Yüksek Lisans Tezi],.

Öcal Ç., S., (2023). Savaşa Karşı Açık Bir Duruş: Käthe Kollwıtz. Ulakbilge, 81, 159–168.

Ögel, K. (2024). Hüznün Ve Tutkunun Öyküsü Vincent Van Gogh Psikobiyografik Bir Derleme. Ajans Plaza Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti..

Özdemir, Ç. (2022). Ekspresyonist Resimde Figüratif Anlayışlar ve Duygusal Yansımaları: Edvard Munch Örneği. Joshas Journal, 8(58),1543-1551.

Özkanlı, Ü. (2006). Sanat Ve Sanatçı Bağlamında Otoportre Ve Portre. [Yüksek Lisans Tezi].

Sağlık, E. (2013). Görsel sanatlarda otobiyografik anlatımlar. Gazi Sanat ve Tasarım Dergisi, (12), 103-114.

Sarı, E. (2018), Sanat Olgusunun Tarihsel Süreçte Değişen Tanımı, İşlevi Ve Değeri Üzerine. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XLV, 131-132.

Satkın, M. B. (2017), Otoportreden Selfie' ye Bireyin Görsel Temsilinin Dönüşümü. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 297-306.

Symbiosis, C. (2021). Ölümün nöbet tuttuğu bir hayat: Edvard Munch. Skyroad Gazete, https://www.gzt.com/skyroad/olumun-nobet-tuttugu-bir-hayat-edvard-munch-3578328.

Şahinbaş, U., Türker, İ. H. ve Ağçiçek, M., (2019). Savaşlar Ve Ölümler Çağında Bir Kadın Sanatçı: Käthe Kollwitz. Akademik Sanat; Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi.

Teber, S. (2013). Melankoli “Normal Bir Anomali”. Say Yayınları.

Uysal A. (2009). Yüzün Ötesi- Portre Kurmak Üzerine... Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(4), 107- 122.

Yardelen, D. (2014). Acının sanatsal radyolojisi: Frida Kahlo. https://www.adanatabip.org.tr/acinin-sanatsal-radyolojisi-frida-kahlo/.

Yıldız, İ. (2016), Desen Eğitiminde Çizimin “Bir Düşünme Biçimi” Olarak İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(Özel Sayı), 157-158.

Görsel Kaynakça

Görsel 1: Alessandro Allori, “Maria de' Medici”, 1555, Gemäldegalerie, Berlin. https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Alessandro_Allori_003.jpg.

Görsel 2: Albrecht Dürer, “Oto-portre”, 1500, Bavyera Eyaleti Resim Koleksiyonları, https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Albrecht_D%C3%BCrer_-_1500_self-portrait_%28High_ resolution_and_detail%29.jpg.

Görsel 3: Edvard Munch, Çığlık, 91 x 73,5 cm, Yağlıboya, 1893, Ulusal Galeri Norveç. https://www.pivada.com/edvard-munch-ciglik.

Görsel 4: Frida Kahlo, “Dikenli Kolye ve Sinek Kuşu ile Oto portre”, 1940, Harry Ransom Center, Teksas, ABD, https://www.dailyartmagazine.com/frida-kahlo-self-portrait/,

Görsel 5: Vincent Van Gogh, “Bandajlı Kulağı ile Oto-portre”, 1889, Özel Koleksiyon, ttps://www.gzt.com/video/jurnalist/van-goghun-kulagini-kim-kesti-2182031.

Görsel 6: Käthe Kollwitz, “Son Oto-portre”, Litografi, 1943. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1496775.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Aksoy, M. (2024). Acı Çeken Zihinlerin Melankolik Oto-Portre Örnekleri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 1035–1048. https://doi.org/10.5281/zenodo.11432595