Akusmatik ve Pauline Oliveros'un Derinlemesine Dinleme Kavramı ile İlişkisi


Abstract views: 29 / PDF downloads: 120

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11404214

Anahtar Kelimeler:

Pauline Oliveros, Dinleme biçimleri, Sonik Meditasyonlar, Dinleme Taksonomisi

Özet

Bu makalede, Pierre Schaeffer ve Iancu Dumitrescu'nun yaklaşımlarından yararlanarak, dinleme ile ilgili teorilerde belirgin bir yere sahip olan akusmatik kavramı ile Pauline Oliveros'un derinlemesine dinleme pratiği arasındaki ilişki incelenmiştir. Schaeffer'ın ses nesnesi ve dinleme modları üzerine teorileri, Dumitrescu'nun fenomenoloji ve mistisizmle zenginleştirilmiş akusmatik müziğiyle karşılaştırarak dinlemenin bilişsel, algısal ve deneyimsel boyutları araştırılmıştır. Akusmatiğe dair bu farklı iki yaklaşımın, Oliveros'un derinlemesine dinleme kavramına nasıl yansıdığı, bu kavramların birbirlerini nasıl etkilediği incelenmiş ve gelecek çalışmalarda bu yaklaşımların dinleme algısı üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır. Bu çalışmada, akusmatik ve derinlemesine dinleme kavramları arasındaki bağlantıları incelemek amacıyla Schaeffer ve Dumitrescu'nun müzikal ve teorik yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmayla, dinleyicilerin ve performansçıların deneyimlerine katkı sağlayacak yeni anlayışların oluşturulması ve müzikal eğitim ile performans alanında yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Referanslar

Andreallo, C. T. M. (2016). Understanding sound art practice: A multidisciplinary approach (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, The University of Canberra]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Feisst, S. (2020). Oliveros, Pauline. In S. Sadie & J. Tyrrell (Eds.), The New Grove Dictionary of Music an. Musicians. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2252073

Kane, B. (2014). Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199347841.003.0009

Kelly, J. (2013). In her own words : conversations with composers in the United States. University of Illinois Press.

Oliveros, P. (1974). Sonic meditations. Smith Publications.

Oliveros, P. (2005). Deep listening: a composers’s sound practice. iUniverse.

Oliveros, P. (2022). Quantum listening. Ignota.

Ronsen, J. (1999). Iancu Dumitrescu: Acousmatic Provoker. Monkminkpinkpunk. https://www.ronsen.org/monkminkpinkpunk/7/id1.html (Original work published 1995).

Schaeffer, P. (2017). Treatise on Musical Objects: An Essay Across Disciplines (C. North & J. Dack, Trans.). University of California Press. (Original work published 1966).

Schroeder, F. (2013). Network[ed] Listening—Towards a De-centering of Beings. Contemporary Music Review, 32(2–03), 215–229. https://doi.org/10.1080/07494467.2013.775807

Tuuri, K., & Eerola, T. (2012). Formulating a Revised Taxonomy for Modes of Listening. Journal of New Music Research, 41(2), 137–152. https://doi.org/10.1080/09298215.2011.614951

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir, M. Çağrı, & Sazlı, K. (2024). Akusmatik ve Pauline Oliveros’un Derinlemesine Dinleme Kavramı ile İlişkisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(107), 935–944. https://doi.org/10.5281/zenodo.11404214