Çağdaş Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu’nun Metodolojisi Üzerine Bir Değerlendirme: “Düalizmler”, “İlişkisellik” ve “Düşünümsellik”


Abstract views: 65 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603153

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, Pierre Bourdieu, teori, düalizm, ilişkisellik, düşünümsellik

Özet

Pierre Bourdieu, Fransız sosyolojisinin entelektüel bir simasıdır. Onun çalışmaları oldukça geniş perspektif içinde değerlendirilir. Onun eserlerinde metot kavramı oldukça göze çarpmaktadır. Entelektüel birikime sahip her düşünür gibi onunda metot konusunda benimsediği ve karşı olduğu unsurlar vardır. O, bu karşıtlıkları aşarak sosyal bilimlerde teorik bir araştırma ve yaklaşım geliştirme çabası içinde olmuştur. Bu yüzden Bourdieu, ele aldığı çalışmalarda metodolojik bir bütünlüğe önem vererek ilişkisel karşıtlığı aşmaya çalışır. Bourdieu, Hegel ve Cassier’den ilhamla gerçek olan şeyin ilişkiler olduğunu yani ilişkisellik olduğunu kabul eder. İlişkisellik onun sosyolojisinin merkezinde yer alır. Bourdieu, ilişkiselliğin toplumun sorunlarını çözmek için bir araç olduğunu düşünmektedir. O, toplumsal hareketleri, vakaları çözümlemek için tüm sosyologları düşünümsel bir sosyolojiye davet etmektedir. Bourdieu’nun ilişkiselliğe olan merakında düşünümselliğin izleri görülmektedir. Bourdieu bütün metinlerinde ilişkiselliğe dönük düşünümsel bir sosyoloji yöntemi ortaya koymuştur. Söz konusu metot ilk kaleme aldığı metinlerde çok fazla sezilmese de son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalarda düşünümsellik şeklinde ön plana çıkmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse düşünümsellik, onun sosyal teorisinde önemlidir ve sosyal teorisin odak noktası olmuştur. Bu araştırmanın amacı Bourdieu’dan hareketle karşı düalizmler, ilişkisellik ve düşünümsellik kavramlarını incelemektir. Çalışmada öznelcilik ve nesnelcilik arasındaki ilişki üzerine durulacak ve Bourdieu’nun yapısal inşacı metodu ele alınacaktır. Buradan hareketle ilişkisel ve düşünümsel sosyolojik yöntemin önemi gözler önüne konulmaya çalışılacaktır.

Referanslar

Bourdieu, J. ve H, Johan. (2023). Epistemolojik Teyakkuzdan Düşünümselliğe. Çev: Aslı Sümer, Sosyolojiyi Düşünmek içinde. Metis Yayınları.

Bourdieu, P. 2015. Pratik Nedenler. Çeviren: Hülya Uğur Tanrıöver. Hil Yayınları.

Bourdieu, P. (2016). Vive La Crise!: Sosyal Bilimde Heterodoksi İçin”. Çeviren: Ümit Tatlıcan. Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde. İletişim Yayınları.

Bourdieu, P. (2019). Akademik Aklın Eleştirisi: Pascalca Düşünme Çabaları. Çev: P. Burcu Yalım. Metis Yayınları.

Bourdieu, P. (2021b). Homo Academicus. Çev: Nazlı Ökten, Arzu Nilay Kocasu, Eren Gülbey. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bourdieu, P. (2023). Sosyolojiyi Düşünmek. Çev: P. Burcu Yalım. Metis Yayınları.

Bourdieu, P. (2024). Bilimin Bilimi ve Düşünümsellik. Çev: Levent Ünsaldı. Heretik Yayınları.

Bourdieu, P. ve Wacquant, L. (2021). Düşünümsel Sosyolojiye Davet. Çev: Nazlı Ökten, İletişim Yayınları.

Calhoun, C. (2003). Pierre Bourdieu. Edited By: George Ritzer. The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists içinde. Blackwell Publishing: United State, 274-309.

Deer, C. (2010). Reflexivity. Key Concepts içinde. Edited By: Michael Grenfell. Durham: Acumen Publishing.

Grenfell, M. ve H, Cheryl. (2007). Art Rules. Oxford-New York: Berg Publisher.

Grenfell, M. (2010). Introduction. Key Concepts içinde. Edited By: Michael Grenfell. Durham: Acumen Publishing.

Kivinen, O. ve Piiroinen, T. (2012). Pragmatist Metodolojik İlişkiselliğe Doğru. Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar içinde. Çev: Emre Kovankaya, Başak Akgül. Notabene Yayınları.

Mahar, C., Harker, R., & Wilkes, C. (1990). The Basic Theoretical Position. An Introduction to The Work of Pierre Bourdieu içinde. Edited by: Richard Harker. Palgrave Macmillan: New Zealand.

Swartz, D. (2018). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. Çev: Elçin Gen. İletişim Yayınları.

Wacquant, L. (2016). Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi. Çev: Ümit Tatlıcan. Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi içinde. İletişim Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Bektaş, A. (2024). Çağdaş Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu’nun Metodolojisi Üzerine Bir Değerlendirme: “Düalizmler”, “İlişkisellik” ve “Düşünümsellik”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(108), 1119–1125. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603153