GÖÇ KAVRAMI VE KURAMLARI


Abstract views: 399 / PDF downloads: 1263

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.2579

Anahtar Kelimeler:

Göç Kuramları, Göç Kanunları, İtme- Çekme, Kesişen Fırsatlar, İkili İşgücü

Özet

Dinamik bir kavram olarak göç; farklı bağlamlarda gelişerek koşullardan etkilenmekte ve dönüşüm geçirmektedir. Göç ile birlikte yaşanan yer değişiklikleri farklı kültürlere sahip bireylerin ve grupların kültürel etkileşime girmesini sağlamıştır. Bu yaygın durumu anlamak üzere sosyal bilimciler özellikle son 50 yıllık dönemde göç olgusunu ele alarak kuramsal açıdan irdelemiş ve göç politikaları geliştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada, göç olgusunu derinlemesine irdelemek amacı ile göç kavramının bir meta analizi yapılmış ve başlıca göç kuramları incelenmiştir. Özellikle göç ve emeğin yakın bağına değinen emek göçünü öne çıkaran belli başlı göç kuramları tarihsel gelişimleri de dikkate alınarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda; Ravenstein’ın Göç Kanunları, İtme-Çekme Kuramı, Petersen’in Göç Kuramı, Kesişen Fırsatlar Kuramı, Merkez-Çevre Kuramı, İlişkiler Ağı Kuramı, İkili İşgücü Piyasası ve Yeni Ekonomi Kuramı ele alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

USLU AK, B. (2021). GÖÇ KAVRAMI VE KURAMLARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 8(72), 1749–1758. https://doi.org/10.26450/jshsr.2579