KÜRESEL ISINMA, KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ


Abstract views: 4759 / PDF downloads: 1352

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3472

Anahtar Kelimeler:

Küresel ısınma, sera etkisi, iklim değişikliği

Özet

Bu çalışmada; küresel ısınmanın ne olduğu, küresel ısınmaya neden olan gazların hangileri olduğu, küresel ısınmanın neden olduğu ve olabileceği sorunlar, canlı ve insan yaşamına ve ülkemize etkileri, küresel ısınmaya karşı yapılan ve yapılacak çalışmalar ve önerilere yer verilmiştir. Son yüzyılın en büyük sorunlarından biri hiç şüphe yok ki küresel ısınmadır. İnsanlar tarafından atmosfere salınan karbondioksit gibi gazların Sera etkisi yaratarak dünya yüzeyinde ve yer kabuğunda sıcaklığın artmasına sebep olmasına küresel isınma denilmektedir. Esasında sera etkisi denilen bu olay doğal bir durumdur ancak insanların zararlı gazları atmosfere salması sonucu sera dengesi bozulmakta ve ısınma yaşanmaktadır. Dünya'nın iklim sistemini değiştiren küresel ısınma dünyanın her yerini doğrudan etkilemektedir. Ekvatordan kutuplara kadar küresel ısınmanın neden olduğu bazı sonuçlar bulunmaktadır. Bu sonuçlardan en önemlisi kutuplarda yer alan buzulların erimesidir. Kutup bölgelerindeki buzulların küresel ısınmaya bağlı olarak erimesi bölgedeki deniz seviyesinin yükselmesine ve doğal olarak da bölgedeki kıyı alanlarının tamamen sular altında kalmasına neden olacaktır. Dünya üzerindeki yaşanabilir alanları azaltan bu durum tüm dünya için önemli bir tehlikedir. Küresel ısınmanın bir diğer sonucu da bazı bölgelerdeki su taşkınları ile kasırgaların şiddet ve sıklığının artmasıdır. Bunun tam tersi durumda bazı bölgelerde aşırı ve uzun sıcaklığa bağlı olarak şiddetli kuraklıklar hatta çölleşmenin yaşanmasıdır. Kısacası küresel ısınmaya bağlı olarak iklim özellikleri çok şiddetli ve hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Ayrıca mevsimsel geçişlerinde değişmesi küresel ısınmanın yarattığı bir sonuçtur. Küresel ısınmayı engellemek için bireysel olarak basit formüllerin uygulanması yerinde olacaktır. Küresel ısınma olgusu sonucu gözlenen doğal felaketler, insan yaşamı başta olmak üzere bitki ve hayvanların yaşam koşullarını güçleştirmektedir. Dünya iklim sistemindeki bu ani, aşırı ve sert değişimlerin 130-140 yıl sonra tarım yapılacak toprak, yaşanacak yeryüzü bırakmayacağı tahmin edilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

EDEMEN, M., ENGİN, V., BOYNUKARA, E., NARİN, E., YALÇIN, M., KÜÇÜKİLHAN, H., KUŞ, H., TUTAR, M., & KAVLAK, A. (2023). KÜRESEL ISINMA, KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(91), 37–48. https://doi.org/10.26450/jshsr.3472