BATI ANADOLU’DA KAVŞAK NOKTASI BİR KENT: KYZİKOS


Abstract views: 35 / PDF downloads: 19

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kyzikos, Propontis, Mysia, Kapıdağ Yarımadası

Özet

Kyzikos, Propontis’in (Marmara) güneyinde, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından gelen yollara hâkim bir yarımada (Kapıdağ) üzerinde kurulmuştur. Kent Ege ile Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan deniz trafiğinin önemli duraklarından biridir. Kyzikos sahip olduğu büyük limanları ve tersanesiyle büyük bir ticaret merkezidir. Kent Karadeniz ticareti için de büyük bir alışveriş merkezi olduğundan, erken dönemden itibaren zenginleşmiştir. Kyzikos, işlek bir karayolu ile Pergamon’a (Bergama) ve Kral Yolunun son bulduğu Sardes’e (Salihli) bağlanmış olmasıyla dikkat çekmektedir. Kent Propontis’den Pergamon’a ve Hermos Havzası’ndaki (Gediz) kentlere ulaşan ticaret yolunun başlangıcındaydı.
Asya’nın giriş kapısı olarak kabul gören kent, Roma döneminde Tuna ve Ren Nehri kıyılarından, Fırat boylarına giden askerlerin Avrupa’dan Asya’ya geçiş güzergâhında yer almaktaydı. Doğudaki büyük ordu yolu ile birleşen üç yola sahip olması, kentin önemini artırmıştır.
Kyzikos’un kara ve deniz ulaşımındaki ayrıcalığı, sikkelerinin de antik dönemin en geçerli sikkelerinden biri olmasında önemli rol oynamıştır. Kyzikos tarih boyunca en önemli ulaşım yollarının kavşak noktasında yer almasıyla diğer kentler arasında özel bir yere sahip olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kyzikos

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÇORUH KURT, H. (2020). BATI ANADOLU’DA KAVŞAK NOKTASI BİR KENT: KYZİKOS. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 440–448. Geliş tarihi gönderen https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/732