SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI


Abstract views: 88 / PDF downloads: 40

Yazarlar

  • Gülferah ERTÜRKMEN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü, Kahramanmaraş / TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0003-2239-0241

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1790

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Devlet, Sosyal Koruma, ESSPROS, SOCX

Özet

Sosyal devlet, vatandaşlarına asgari bir yaşam seviyesini sağlamayı amaçlayan ve vatandaşların sosyal durumlarıyla ilgilenen devlet anlayışı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal devletin bu amacı yerine getirebilmek için kullandığı araçlardan biri de sosyal koruma harcamalarıdır. Sosyal devletin kuramsal çerçevesi, kapitalizmin ortaya çıkardığı refah artışının bireyler arasında nasıl bölüşüleceği sorunuyla önem kazanmıştır. Bu kavramın pratiğe dönüşmesi ise 20’nci yüzyılın ikinci yarısında savaş ve kriz yıllarının ardından toplumda korunmaya muhtaç kişilerin artmasıyla mümkün olmuştur. Çalışmanın amacı, sosyal devlet anlayışı kapsamında yapılan sosyal koruma harcamalarının seyrini incelemektir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ERTÜRKMEN, G. (2020). SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 456–473. https://doi.org/10.26450/jshsr.1790