TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TERCİH EĞİLİMLERİ ÜZERİNE İSTATİKSEL BİR ÇALIŞMA


Abstract views: 17 / PDF downloads: 12

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1788

Anahtar Kelimeler:

Sosyal hizmet lisans eğitimi, öğrenci tercihi, öğrenci profili

Özet

Öğrencinin hangi üniversiteyi ya da programı tercih edeceği bir birini destekleyen bilişsel, sosyo ekonomik ve kültürel faktörlerin rol oynadığı karmaşık süreçleri içermektedir. Öğrencilerin bölüm tercihlerini belirleyen faktörler ve profillerine yönelik akademik çalışmalar; bireysel ve toplumsal ihtiyacın, yönelimin belirlenmesine önemli katkılar sunması beklenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de sosyal hizmet bölümlerini tercih eden öğrencilerin tercih süreçlerini etkileyen faktörlerin ağırlık ve önceliklerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2017 yılı Yükseköğretim Kurumlar Sınavında (YKS) sosyal hizmet lisans programlarını tercih eden öğrencileri belli parametreler üzerinden betimlemektir. Bu kapsamda çalışmanın amacına uygun olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Lisans Tercih Atlasında sunulan sosyal hizmet eğitimine ilişkin 2017 yılı verileri betimsel tarama modelinden yararlanılarak incelenmiştir. Sonuç olarak sosyal hizmet programların öğrenciler tarafından tercih edilen bölümler olduğu, ancak sosyal hizmet eğitimine yönelik kurumsal ve akademik yapılandırmanın belirli standartlar üzerinden yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

YİĞİT, T. (2020). TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TERCİH EĞİLİMLERİ ÜZERİNE İSTATİKSEL BİR ÇALIŞMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 511–532. https://doi.org/10.26450/jshsr.1788

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri