AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIN İNCELENMESİ


Abstract views: 35 / PDF downloads: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1753

Anahtar Kelimeler:

İşsizlik, Genç İşsizliği, Avrupa Birliği Düzeyi, AB Gençlik Güvencesi, Türkiye

Özet

Günümüzde işsizlik sadece ülkesel bir sorun olmaktan çıkıp, bölgesel ve küresel bir sorun haline de gelmiştir. Bu anlamda işsizlik sorununu ele alan ve değerlendiren ülkelerin yanı sıra, bölgesel ve küresel unsurlar da girişimde bulunmakta ve özel politikalar geliştirmektedirler. Bu girişim ve politikaların bazıları, işsizlik riski ile daha yoğun ve daha dramatik yüzleşen belirli kümelere yönelik olmaktadır. Bu kümeler içinde yer alan gençlerin işsizliği, gerek Avrupa Birliği (AB) düzeyinde, gerekse de Türkiye’de önemli bir sorun alanı olarak kendini göstermektedir. Bir toplumun temel dayanağını oluşturan genç nüfus içerisinde yaşanan işsizlik, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda da gelişebilmesini engelleyebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada genç işsizliği konusu kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde genç işsizliği kavramsal olarak incelenmektedir. İkinci bölümde, ulusal yapılardaki politikalardan farklı olan AB düzeyindeki genç işsizliğine ilişkin politikalar incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise genç işsizliğine ilişkin Türkiye’deki ulusal düzeyde yapılan politikalar incelenmektedir

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLCAN, E., & KULAKSIZ, B. (2020). AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIN İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 542–564. https://doi.org/10.26450/jshsr.1753