SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: TERAPÖTİK SANAT VE YAYOİ KUSAMA


Abstract views: 128 / PDF downloads: 70

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1800

Anahtar Kelimeler:

Yayoi Kusama,, Halüsinasyon, Bilinçaltı, Psikolojik, Terapötik

Özet

Yayoi Kusama, Japon avant-garde, pop-art, feminist ve hatta art brüt hareketinin içinde de yer alan önemli bir sanatçıdır.
Sanatçı, çok küçük yaşlardan itibaren gördüğü halüsinasyonlarını resimlerine yansıtır. İlerleyen yaşlarda da psikolojik sorunlarıyla baş etme yöntemi olarak resmi kullanır. Onun için sanat, bilinçaltını direk olarak puantiyelerle, gördüğü halüsilasyonların dalgalanmalarını yansıtarak, öykündüğü Georgia O’keeffee’in çiçekleri gibi iri iri çiçek benzeri formlarda betimleyerek sunar.
Onu diğerlerinden farklı kılan, psikolojik olarak rahatsız olması ve bu şekliyle üretebilmesidir. Bilinçaltını izleyiciye ham halde sunar. Bu sebeple de aslında Art Brut hareketinin tam da merkezinde yer verilebilir.
Yaratıcılığı, çalışkan oluşu, hırslı oluşu ve amacına ulaşmak için kararlılığı ile günümüz sanatında da önemli bir yerde olan Kusama, bu çalışmada terapötik açıdan sanatın yeri ve sağaltım olarak sanat bağıntısında ele alınmaya çalışılacaktır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZ ÇELİKBAŞ, E. (2020). SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ: TERAPÖTİK SANAT VE YAYOİ KUSAMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 565–572. https://doi.org/10.26450/jshsr.1800