ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDEN BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ


Abstract views: 18 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1802

Anahtar Kelimeler:

Lisans, Lisansüstü eğitim, Öğrenci beklentileri

Özet

Lisansüstü eğitim-öğretim almak isteyen bir öğrencinin, bu süreçten beklentileri farklılıklar göstermektedir. Buna karşılık lisansüstü eğitimde seçtikleri-kazandıkları alanlar bu beklentilerine uygun alanlar olmayabilmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya Eğitim Fakültelerinde lisans eğitimini tamamlayan bir öğrencinin mezun olduğu alana yönelik iş bulma olanağı oldukça kısıtlıdır. Lisansüstü eğitimin, iş bulma olasılıklarını arttırmadaki etkisi de öğrencileri lisansüstü eğitim almaya teşvik eden nedenlerden birisidir. Bu gibi nedenlerle bazen arzu ettikleri alanda hedeflerine ulaşamayan lisans mezunları kazanabildikleri herhangi bir alanda (Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, v.b.) lisansüstü eğitimine başlamaktadırlar. Öğrencilerin lisansüstü eğitiminden beklentileri doğru hedeflere yönelmiş midir?
Bu araştırma ile lisansüstü eğitim–öğretim gören öğrencilerin bu süreçten beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşme düzeyleri, öğrenci görüşleri dikkate alınarak ortaya konulacaktır

İndir

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİR, C. (2020). ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDEN BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(51), 650–662. https://doi.org/10.26450/jshsr.1802