ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI


Abstract views: 19 / PDF downloads: 13

Yazarlar

  • Ahmet İLHAN Bayburt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Bayburt/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.50

Anahtar Kelimeler:

Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Stratejileri, Örgütsel Değişim

Özet

Değişim, genellikle akılcı bir analiz ve planlama sürecinin sonucudur. Bu tür değişimlerde arzu edilen duruma ve amaçlara
ulaşmak için özel adımlar atılmaya çalışılır. Bu şekilde önemli olan değişim esnasında kendimizi kontrol altında
hissediyor olmamızdır. Değişim geniş bir faaliyet alanını kapsarken geçmiş ile olan bağımızı koparırız ve bu genellikle
tersine çevrilmez. Özellikle derinliğine değişim mevcut faaliyet kalıplarının yıkılmasını ve risk almayı içermektedir.
Değişimin sonuçları her zaman değişmemenin sonuçlarından daha az bilgiyi içerir. Bu bakımdan örgütler, değişime politik
direnç gösterirler ve yöneticiler çevreden gelebilecek fırsatlar konusundaki belirsizlikle karşı karşıyadır. Bu bakımdan
fırsatlar konusu üzerinde odaklanmak önemlidir. Örgütsel değişim, değişim kapasitesine ve fırsatına ortak olarak
belirlenen bir sonuç olarak görülür. Bununla birlikte değişimi sınırlamaya çalışan, önüne set çekmeye çalışan örgütler
önemli kaynaklarını kaybetmektedirler. Bu bakımdan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek, rakipleriyle baş
edebilmek ve kendilerini geliştirebilmek için çevrelerinde meydana gelen değişimleri takip etmeleri, bu değişime uygun
olarak değişim planı yapmaları ve bu doğrultuda değişim stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin
yaşadıkları değişim, stratejik düşünme biçimlerinde, yönetim stillerinde, kullandıkları teknolojilerde, çalışma şekillerinde
ve daha birçok örgütsel konuda kendini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

İLHAN, A. (2017). ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 244–252. https://doi.org/10.26450/jshsr.50