GÖRSEL BELLEK


Abstract views: 184 / PDF downloads: 76

Yazarlar

  • Derviş ERGÜN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanalar Fakültesi, Heykel Bölümü, Muğla/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.53

Anahtar Kelimeler:

Görsel bellek, Algı verisi, Postmodernizm, Görsel algı

Özet

Algı-verisinin akıl tarafından deneyimlenmesiyle oluşan resmin, bellekte cisimleştiği görüntüsü, görsel belleğin tarifini oluşturur. Optik algılamayla anlaşılan algı-verisinin ipuçları veya görüntü resmi, aklın onayı ile görsel bellekte stoklanmış olarak kaydedilir. Her algı-verisi, bellekte kayıtlı görüntü içermeyebilir. İmgenin görüntülü ya da görüntüsüz stoklanmış kaydı, ihtiyaç dahilinde kullanılacak düşüncede yeniden biçimlenmiş olarak aklın önüne gelir. Burada algıda seçiciliği etkileyen görselliğin veya nesnenin biçim, ölçü, kütle hacim vb. özellikleri akıl tarafından daha kolay deneyimlenmesi ve onu hazır olarak algılanmasıdır. Bu nedenle görsel algı verisi, metalaşan kültür ortamında ihtiyaç duyulan en önemli kullanım aracıdır. Ayrıca nesnenin imge özelliğini kavramaya çalışmadan görüntünün aklın duvarına yapışması yeterlidir. Neo-Liberal postmodern kültür politikaları, görsel algı üzerinden toplumları etkilemek ve dönüştürmek üzere, algı verisi üzerinden manipülasyon yaparak, serbest piyasa ekonomisine yeni postmodern tüketici kültürü oluşturmak için yoğun çaba içindedir. Görsellik üzerinden kışkırtılan bireyin seçim yapmaya zorlanması veya öykünmenin sağlanması, algı verisi üzerinden yürütülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜN, D. (2017). GÖRSEL BELLEK. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 253–259. https://doi.org/10.26450/jshsr.53