SİNEMADA İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN YENİDEN KURGULANMASI ÜZERİNE: LAND AND FREEDOM – 1995


Abstract views: 17 / PDF downloads: 9

Yazarlar

  • Cangül AKDAŞ T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, İstanbul/ Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.61

Anahtar Kelimeler:

İspanya İç Savaşı, Sinema Tarihi, Devrim

Özet

Toplumları derinden etkileyen olaylar ya da olgular birer tarihi nitelik kazanmaktadır. Tarih, ilkel zamanlarda mağara duvarlarında, kâğıdın icat edilmesi ile de yazılı olarak muhafaza edilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geçmiş sadece kitaplarda değil aynı zamanda sanatın içinde de varlığını korumaktadır. Fotoğraf makinasının icat edilmesi anı ölümsüzleştirilmektedir. Kameranın icat edilmesiyle de geçmiş an durdurulmamakta hareket halinde yakalanıp saklanmaktadır. Bu ilerleme teknolojinin gelişmesi paralelinde sanat alanının da gelişimini sağlamıştır. Çekilen anın tarih olmasının dışında, tarihi bir konu da sinemaya konu olmuştur. Böylece geçmiş, sinema ile birlikte şimdiki zamanda harmanlanarak kendisini muhafaza etmektedir. Çalışma, İspanya’da iç savaşın sadece sağ ve sol olmak üzere iki cephede değil, aynı zamanda solun kendi içindeki ayrılıklarının da olduğu varsayımı çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışmanın evreni, İspanya İç Savaşı’nı konu alan filmlerdir. Sınırlılığı ise, Ken Loach’ın yönetmenliğini yaptığı Land and Freedom (1995) filmidir. Araştırmanın hipotezi; çalışmanın sınırlılığı dâhilinde, İspanya iç savaşını konu alan Land and Freedom filminde iç savaşın sol cephesinde yaşanan ayrılıklar, tarihsel boyutundan kopmadan o dönemin koşullarını yeniden kurgulamaktadır. Çalışma, İspanya iç savaşını konu alan Land and Freedom filminde, iç savaşın tarihsel bağlamından kopmadan sinemaya nasıl yansıdığını, yönetmenin tarihi aktarırken nasıl bir kurgu ile filmi çevirdiğini, tarihsel eleştiri yaklaşımı ve söylem analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKDAŞ, C. (2017). SİNEMADA İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN YENİDEN KURGULANMASI ÜZERİNE: LAND AND FREEDOM – 1995. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 319–331. https://doi.org/10.26450/jshsr.61