KOBİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI (İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)


Abstract views: 18 / PDF downloads: 12

Yazarlar

  • Osman Kürşat ACAR Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümü, Isparta / TÜRKİYE
  • Hasan Hüseyin UZUNBACAK Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Isparta / TÜRKİYE
  • Seda IRMAKLI Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta / TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.74

Anahtar Kelimeler:

KOBİ, mobbing, işgören, işletme

Özet

KOBİ’ler gün geçtikçe önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin esas olarak en önemli üç özelliği; bağımsızlık, teşebbüs niteliği ve kişisel ilişkilerdir. Bu üç özellikten özellikle kişisel ilişkiler konusunda KOBİ’lerde mobbing kavramı işletmenin geleceği, başarısı ve verimliliği açısından ciddi önem teşkil etmektedir. Mobbing kavramı, Türkçe’de rahatsızlık vermek, ortada toplanmak veya “saldırmak” şeklinde farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Bu tür davranışların işletmelerde sürekli olarak görülmesi özellikle mağdur açısından psikolojik ve fiziksel problemlere yol açabilmektedir. Günümüzde cinsiyet, hiyerarşik yapı ya da kültür farkına bakılmaksızın birçok işyerinde ortaya çıkan mobbing davranışlarında, mağdur olmaya aday bir karakter çizilememektedir. Çünkü her tip iş gören mobbing uygulamalarına maruz kalabilmektedir. Çalışmamızda KOBİ’lerin sosyo-demografik değişkenler doğrultusunda mobbing davranışlarını algılama düzeyleri incelenmiş olup, mobbing davranışlarına maruz kalma oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ACAR, O. K., UZUNBACAK, H. H., & IRMAKLI, S. (2017). KOBİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI (İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ). International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 441–451. https://doi.org/10.26450/jshsr.74